Betekenis HTTP-statuscodes bij Yourhosting

Wanneer er een pagina van je website wordt aangevraagd, stuurt de server een HTTP-statuscode als antwoord op het verzoek. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een websitebezoeker een pagina van je website opent in zijn browser. Hieronder staan een aantal van de veelvoorkomende statuscodes.

Inhoudsopgave

400 - Foute aanvraag

Een '400 Foute aanvraag'-melding ontstaat wanneer de browser een verzoek stuurt naar de server, maar de server dit verzoek niet herkent. In de praktijk komt dit voor bij verouderde browsers. Nieuwere browsers sturen meer informatie naar de server dan voorheen, bij het ontbreken van dergelijke informatie kan deze melding optreden. Omdat steeds meer bestanden herkend worden door servers en browsers kan deze melding in de toekomst vaker optreden. Ook het aantal nieuwe browsers, die anders omgaan met informatie en verzoeken tot informatie, kunnen een oorzaak zijn van deze melding.

Bij een dergelijke melding is het altijd verstandig om het error.log bestand te raadplegen, hierin staat vaak waardevolle informatie . Het error.log-bestand staat in de map 'logs' en je vindt dit bestand bij 'Bestanden' in de Hostingmanager. 

401 - Niet geautoriseerd

De foutmelding 'Niet geautoriseerd' komt voor wanneer een bestand of map met een wachtwoord is beveiligd via de 'Directory beveiligen' pagina in de Hostingmanager ('HTTP Basic Auth'). Wanneer het betreffende bestand of deze map wordt aangevraagd en je het venster voor de gebruikersnaam en wachtwoord met het 'kruisje' weggeklikt, geeft de server een '401 - Niet geautoriseerd'-melding.

Er zijn meerdere oplossingen:

 • Kijk in de Hostingmanager op de pagina 'Websites & domeinnamen' en schakel eventueel de beveiliging uit.
 • Vul de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in

Staan er geen beveiligingen op de pagina 'Afgeschermde mappen' dan is het waarschijnlijk een handmatige aanpassingen geweest. Verder onderzoek is dan nodig, helaas is hier geen eenduidige oplossing voor te geven.

403 - Toegang verboden

De '403 Toegang verboden'-melding betekent dat de opgevraagde informatie niet toegankelijk is, of het commando niet is toegestaan. Vaak komt dit door:

 • een index-bestand dat niet (juist) aanwezig is
 • onvoldoende rechten

Hieronder leggen we beide opties uit.

1. Geen index-bestand aanwezig of benoemd

Een veelvoorkomend voorbeeld wanneer de 403-melding optreedt, is wanneer er geen index.html/.htm/.php aanwezig is en er geen andere index is gedefinieerd in het .htaccess-bestand. Standaard zoekt de webserver naar een bestand waarvan de naam begint met 'index' en de extensie eindigt op '.htm'/'.html'/'.php'. Als dit bestand niet gevonden kan worden, probeert de server een lijst te tonen van alle bestanden die wel aanwezig zijn in de betreffende map. Dit heet 'Directory Listing'. Om veiligheidsredenen hebben wij 'Directory listing' uitgeschakeld op de server. Wanneer er geen index-bestand aanwezig is volgt standaard Directory Listing, maar omdat dit uitgeschakeld (verboden) is stuurt de server een '403 Toegang verboden'-foutcode terug.

Bij deze melding is het altijd verstandig om het error.log-bestand te raadplegen, hierin staat vaak waardevolle informatie. Het error.log-bestand bevindt zich in de map 'logs' bij 'Bestanden' in de Hostingmanager. 

Oplossing

Heb je jouw website geüpload naar het hostingpakket en krijg je de melding '403 Toegang verboden', dan kan het zijn dat er geen index-bestand aanwezig is. De homepage, de pagina die de bezoeker ziet wanneer hij/zij je domeinnaam invult, moet een van de volgende namen te hebben: 'index.html', 'index.htm', 'index.php'. Een veelvoorkomende naam voor de homepage is 'home.html'. In dit geval zijn er twee oplossingen:

 1. Je hernoemt het bestand naar 'index.html' of 'index.htm'.
 2. Kun je het bestand niet hernoemen omdat de website hierdoor minder goed werkt, dan kun je de volgende code toevoegen aan je .htaccess-bestand:   DirectoryIndex home.html

Meer informatie over het maken van een .htaccess-bestand.

2. Onvoldoende rechten

Een ander praktijkvoorbeeld is het opvragen van een pagina (bestand) waarvan de rechten het niet toelaten. Een bestand heeft minimaal leesrechten nodig voor de eigenaar (chmod 400 of hoger).

Heeft een bestand onvoldoende rechten of geen lees-rechten dan verschijnt de volgende melding in het error.log:

(13)Permission denied: file permissions deny server access: /home/testpakket.nl/public_html/test.htm

Oplossing

Een bestand kent 3 situaties, waarin 3 verschillende rechten mogelijk zijn. In totaal zijn er dus negen opties. De verschillende rechten zijn:

 • Lees (read);
 • Schrijf (write);
 • Uitvoeren (execute);

Deze zijn in te delen in de volgende groepen:

 • Eigenaar (user);
 • Groep (group);
 • Anderen (other);

Voor het weergeven van de rechten van een bestand wordt de volgende notatie gebruikt:

Eigenaar - Groep - Anderen

rwx rwx rwx

Dus: rwxrwxrwx. Hierbij staat de 'r' voor 'read' (lees), de 'w' voor write (schrijven) en de 'x' voor 'execute' (uitvoeren). Zoals gezegd heeft een bestand minimaal leesrechten nodig: het volgende is dus voldoende: r--------. Standaard wordt een bestand aangemaakt met de volgende rechten: rw-rw-r--.

Krijg je een 403-foutmelding controleer dan of voor het bestand de juiste rechten zijn ingesteld. Het bekijken en wijzigen van de rechten kan in vrijwel alle FTP-programma's. Hier wordt het vaak benoemd als 'chmod'. Ook kun je de rechten bekijken en/of wijzigen bij 'Bestanden' in de Hostingmanager. Selecteer hiervoor een bestand en kijk links onder het kopje 'Permissions'. Klik op 'Rechten wijzigen' om de rechten te wijzigen.

404 - Bestand niet gevonden

Een 404-foutcode ontstaat wanneer er een verzoek wordt gedaan voor een bestand dat niet aanwezig is op de server. Hierbij is alles na de domeinnaam hoofdlettergevoelig. http://yourhosting.nl/Test.html is dus niet hetzelfde als http://yourhosting.nl/test.html. Daarentegen is http://YOURHOSTING.nl/Test.html wel hetzelfde als http://yourhosting.nl/Test.html. Let ook op het gebruik van "https://" en "http://".

Bij deze melding is het altijd verstandig om het error.log-bestand te raadplegen, hierin staat vaak waardevolle informatie. Het error.log-bestand vind je in de map 'logs' bij 'Bestanden' in de Hostingmanager. 

Een voorbeeld van de melding "404 - Bestand niet gevonden" in het error.log: "File does not exist: /home/domeinnaam.nl/public_html/pagina3.htm".

Mogelijke oplossingen:

 • Kijk of ingevulde adres geen typefouten bevat. Let hierbij ook op hoofdletters en kleine letters
 • Komt het pad in het error.log niet overeen met het adres dat je invult, controleer dan het .htaccess-bestand op verwijzingen. 

500 - Internal (Interne) server error

De server stuurt de foutmelding '500 internal server error' vaak wanneer er een fout aanwezig is in het .htaccess'-bestand. Denk hierbij aan een typefout of een fout in de verwijzing. Voorbeeld: 'RewriteRlue' in plaats van 'RewriteRule'. De server kan dit niet ontcijferen en geeft een '500 - Interne server error'.

Kijk bij deze melding altijd in het 'error.log'. Hier staat vaak de reden van de foutmelding. Het bovenstaande voorbeeld geeft de volgende foutmelding: "[alert] [client 123.123.123.132] /home/domeinnaam.nl/public_html/.htaccess: Invalid command 'RewriteRlue', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration". In de foutmelding wordt de reden duidelijk benoemd; het gaat hier om een spelfout.

In dit geval is het een kwestie van het corrigeren van de typfout in het .htaccess-bestand. In de Hostingmanager bij 'Bestanden' selecteer je het betreffende .htaccess-bestand waarna je direct de typfout kunt corrigeren.

Ook handig:

D
Dmitri is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.