Webalizer statistieken voor je website bij Yourhosting

The Webalizer is een web-server programma dat de logfiles op de server analyseert en vervolgens de gevonden gegevens omzet in tabellen en grafieken in HTML formaat, zodat deze leesbaar zijn in de browser van de gebruiker. 

Inhoudsopgave

URL: http://www domeinnaam.nl/usage/ 

Daarmee kan de gebruiker inzicht krijgen in het gebruik van zijn website. In deze tabellen en grafieken wordt een aantal begrippen gebruikt die nadere uitleg behoeven.

Hits 

Elke vraag aan de server, mits geregistreerd in een log-file op de server, wordt beschouwd als een hit. Zo'n vraag kan van alles zijn, html pagina's, grafische bestanden, audio bestanden, CGI scripts enz. Iedere geldige regel in de server-log file wordt geteld als een hit. Dit getal representeert dus het totale aantal vragen dat aan de server gesteld is gedurende de periode waarover gerapporteerd wordt.

Files

Sommige vragen aan de server eisen dat deze iets terugstuurt naar de browser van de gebruiker. Alles wordt een file genoemd en als zodanig geteld. Het verband tussen hits en files kan worden beschouwd als het aantal aan de server gestelde vragen en het aantal door de server gegeven antwoorden gedurende de rapportage periode.

Pages

Dit zijn in feite pagina's. In het algemeen wordt elk HTML document of iets dat een HTML document genereert als een page beschouwd. Daarbij worden alle andere door het betreffende HTML document op te vragen bestanden, zoals grafische bestanden, audio bestanden enz. buiten beschouwing gelaten. Geteld worden dus alleen de vragen om bestanden met de extensie HTM, HTML, of CGI. Veel gebruikers beschouwen dit getal als het aantal zuivere hits. Hoewel dit niet geheel juist is, is het toch een goede indicatie. Andere programma's noemen dit getal vaak "Pageviews".

Sites

Iedere vraag aan de server komt van een unieke site met een uniek IP adres. Het aantal SITES geeft aan hoeveel unieke IP adressen gedurende de rapportage periode een vraag aan de server hebben gesteld. Dit getal mag niet gezien worden als het aantal individuele gebruikers dat de site bezocht heeft. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat een gebruiker meestal pas op het moment dat hij inlogt op het Internet een uniek IP adres krijgt toegewezen (dynamisch IP adres).

Visits

Als aan de server door een uniek IP adres, dus door een site, een vraag wordt gesteld, wordt eerst nagegaan of datzelfde unieke IP adres reeds eerder een vraag heeft gesteld. Is dat binnen 30 minuten (default, door de provider instelbaar) het geval, dan wordt deze vraag niet als een nieuwe VISIT geteld. Als gevolg van de beperkingen van het HTTP protocol en enige andere factoren mag het aantal visits niet als accuraat worden beschouwd. Het is meer een tamelijk nauwkeurige schatting.

Kbytes 

De KBytes waarde geeft aan hoeveel kilobytes (1kb=1024 bytes) de server gedurende de rapportage periode heeft verzonden. Omdat deze waarde rechtstreeks uit de server-log file wordt gegenereerd is het van belang dat de server nauwkeurige getallen produceert. Dat schijnt niet altijd het geval te zijn. Ondanks dat is het aantal KBytes toch een tamelijk nauwkeurige indicatie van het uitgaande data verkeer van de server. 

Hoe meet je je eigen dataverkeer per maand? 

Ga naar www.jedomein.nl/usage/ . Daar kom je terecht in het hoofdscherm van je statistieken. Achter elke maand staat het aantal verbruikte kilobytes.

Deel je door 1024 dan heb je de verbruikte MB's. Deel je 2x door 1024, dan zie je het aantal verbruikte GB's

Op de detail pagina

URL 

URL is de afkorting van: Uniform Resource Locator. Een verzoek aan een server is een verzoek aan 'iets'. Dat kan een HTML bladzijde zijn of bijvoorbeeld een plaatje of een audio bestand. Dat 'iets' is een URL. Een URL is dus een object dat op een server staat waar een verzoek naar gedaan wordt. Een URL is toegankelijk voor de bezoeker. Als dit niet zo is ziet de bezoeker een error in zijn browser: '404 - Not Found' bijvoorbeeld.

Referrers 

Referrers zijn andere URL's (bijvoorbeeld www adressen) die naar je site linken. Als een bezoeker op je site terecht komt door bijvoorbeeld op startpagina.nl op je linknaam te klikken wordt startpagina.nl in je statistieken aangemerkt als een 'referrer'. Het merendeel van de referrers zullen echter van je eigen adres afkomen aangezien plaatjes van je site ook meegeteld worden.

Search String 

De teksten die hierin staan zijn de teksten die mensen ingetypt hebben in een zoekmachine waardoor ze op je site terecht zijn gekomen.

User Agents 

Dit is een andere naam voor 'browser'. Dit is dus bijvoorbeeld Internet Explorer, maar het kan ook Netscape, Mozilla Firefox of Opera zijn.

Entry/Exit Pages 

Dit is de pagina die als eerste opgevraagd werd (entry page) bij binnenkomst op de site en waar het laatst naar gevraagd werd (exit page) voordat de site verlaten werd, tijdens één bezoek, oftewel één visit.

Countries 

Bezoekers komen vanuit verschillende landen, dit zie je terug in het grafiekje bij countries. Het is echter niet helemaal een accuraat getal. Niet alle providers laten een naam van een land achter, die zie je terug als 'Unresolved/Unknown'.

Ook handig:

D
Dmitri is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.