Harddisk uitbreiden Debian 8 bij Argeweb

Het is mogelijk om de harddisk uit te breiden op Debian 8 VPS. Hoe u dit doet leest u in dit artikel.

Op het moment dat u de upgrade op uw VPS pakket heeft doorgevoerd, heeft u ook meer schijfruimte gekregen.

Deze schijfruimte kunt u toekennen binnen uw VPS. U volgt hiervoor de volgende handelingen:

Let-op! In dit artikel wordt uitgegaan van een standaard configuratie. De stappen/commando's kunnen afwijken indien u geen standaard configuratie heeft op de VPS. Verder raden wij aan deze stappen alleen zelf uit te voeren indien u basis kennis van Linux/Ubuntu heeft en ook enige ervaring met het werken middels SSH/command line.

Stappenplan

1. U controleert de huidige toegewezen ruimte.

df -h

2. U controleert vervolgens de huidige partities en de totale aanwezige ruimte (toegewezen inclusief niet toegewezen).

fdisk -l

3. Eerst maken we de primaire partitie klaar om uitgebreid te kunnen worden, middels de onderstaande commando's.

gdisk /dev/sda

x (expert mode)

e (Relocating backup data structures to the end of the disk)

w (write, de wijziging opslaan)

Do you want to proceed? (Y/N): Y

reboot

4. Uit de eerdere stappen zien wij dat er nog ruimte aanwezig is welke gepartitioneerd en vervolgens toegewezen kan worden, zodat deze ruimte gebruikt kan worden.

Om te beginnen moet een partitie aangemaakt worden, dit kunt u doen middels de fdisk tool.

fdisk /dev/sda

Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen, hieronder wordt elk commando in volgorde getoond.

n (new partition)

4 (we willen een 2e partitie aanmaken)

First sector: U gebruikt de default waarde

Last sector: U gebruikt de default waarde

t ( partition type )

4 (we willen de type wijzigen van partitie 4)

8e (we willen de partitie wijzigen naar type Linux LVM)

w (write, de wijziging opslaan)

5. De nieuwe partitie actief maken.

reboot

Een nieuwe partitie is aangemaakt. Om deze in gebruik te kunnen nemen dienen de Volume Group en de Logical Volume te worden uitgebreid. De volgende stappen kunt u hiervoor uitvoeren.

6. Eerst controleert u de naam van de Volume Group en de locatie van de Logical Volume

lvdisplay

7. Met deze informatie kan de Volume Group en Logical Volume worden uitgebreid, de volgende commando's kunt u hiervoor gebruiken.

pvcreate /dev/sda4

vgextend debian-vg /dev/sda4

lvextend -l+100%FREE /dev/debian-vg/root

De partitie is aangemaakt en toegewezen aan de Volume Group en de Logical Volume, de laatste stap is het updaten van het filesystem.

resize2fs /dev/debian-vg/root

De nieuwe ruimte is nu volledig toegekend.

J
Jeffrey is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.