Als je mail bij De Heeg niet aankomt

Wanneer een e-mailbericht door een ontvangende mailserver wordt geweigerd, spreken we van een e-mail bounce. De exacte reden waarom een e-mail bounced is soms lastig te begrijpen voor eindgebruikers. Reden genoeg om eens dieper in te gaan op e-mail bounces.

E-mail bounces - Hoe zit dat nou precies?

Waarom wordt e-mail gebounced?

Wanneer een e-mailbericht de geadresseerde niet bereikt, is het prettig om hiervan een notificatie te ontvangen. Je kan dan namelijk actie ondernemen door bijvoorbeeld de geadresseerde op een andere manier te contacten of een typefout (waar nodig) te corrigeren.

E-mail bounces kan je gemakkelijk herkennen aan de afzender (mailer-daemon@) en het onderwerp (termen als Non-Delivery Report/Receipt, Delivery Status Notification of Non-Delivery Notification).

Soft bounce en Hard bounce

Een e-mail bounce kan je grofweg indelen in twee categorieën: een Soft bounce en een Hard bounce.

Soft bounce

Dit type bounce is veelal tijdelijk van aard. Je ontvangt deze bounce bijvoorbeeld bij een volle mailbox, een tijdelijk netwerkprobleem bij de ontvangende mailserver of wanneer het bericht te groot is.

Hard bounce

Dit type bounce is permanent van aard. Je ontvangt deze bounce bijvoorbeeld wanneer het e-mailadres of de domeinnaam van de geadresseerde niet (meer) bestaat (let op typefouten) of wanneer de versturende mailserver op een blacklist staat.

Bounce codes

Een e-mail bounce wordt altijd voorzien van een (status)code van drie cijfers en een onderwerp (bijvoorbeeld: ‘550 No such recipient here’). Het kan ook voorkomen dat de code uitgebreid is met een additionele code (bijvoorbeeld: ‘550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist’).

Deze codes zijn gedocumenteerd onder RFC 3463. Door deze RFC of een zoekmachine te raadplegen kom je er vaak snel achter waarom een e-mailbericht de geadresseerde niet heeft bereikt.

Voorbeeld In onderstaand voorbeeld geeft de bounce een ‘550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist’ code terug.

De reactie van de externe server was: 550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser p52si23555697wrc.192 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; dave-bestaat-niet@digiter.nl Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; aspmx.l.google.com. (2a00:1450:400c:c06::1a, the server for the domain digiter.nl.) Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser p52si23555697wrc.192 - gsmtp Last-Attempt-Date: Mon, 13 Mar 2017 01:05:50 -0700 (PDT)

Het onderwerp van de bounce is van zichzelf al vrij duidelijk. De RFC meldt hierover het volgende: 5.XXX.XXX Permanent Failure A permanent failure is one which is not likely to be resolved by resending the message in the current form. Some change to the message or the destination must be made for successful delivery.

De additionele code geeft gedetailleerde informatie: X.1.1 Bad destination mailbox address The mailbox specified in the address does not exist. For Internet mail names, this means the address portion to the left of the “@” sign is invalid. This code is only useful for permanent failures.

Uit deze bounce kan je dus concluderen dat het e-mailadres van de geadresseerde niet klopt (Hard bounce).

E-mail spoofing

Het kan zijn dat je een e-mail bounce ontvangt van een e-mailbericht welke niet door jou is verzonden. Dit noemen we e-mail spoofing en dit kan voorkomen wanneer spammers e-mail verzenden uit een vervalste afzender (jouw e-mailadres) naar een geadresseerde welke niet kan worden bereikt.

Meer weten?

Wil je meer weten over e-mail en wat De Heeg voor jou kan betekenen? Neem contact op met de afdeling Verkoop voor verder advies.

D
Dmitri is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.