Kan ik mijn whois-gegevens afschermen?

Voor het afschermen van uw gegevens in de whois, kunt u hiervoor een officieel verzoek bij ons indienen.

Dit verzoek moet voorzien zijn van uw handtekening en moet aan een aantal eisen voldoen. De domeinnaamhouder of aanvrager dient een met redenen omkleed verzoek in bij Argeweb. Binnen drie weken na ontvangst van het verzoek neemt Argeweb een besluit. Argeweb stelt de houder rechtstreeks op de hoogte van dit besluit.

De motivering en beoordeling

  • Ieder verzoek dient schriftelijk te worden ingediend, met een gespecificeerde en gefundeerde motivering. Uit de motivering van de verzoeker moet blijken:
  • Wat de grond van het verzoek is;
  • Wat de onderbouwing van de grond van het verzoek is;
  • Dat de concrete omstandigheden aangetoond zijn waarom toekenning een absolute vereiste is en dit niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd;
  • Indien mogelijk, de overige voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen. De verzoeker moet dus aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, die prevaleren boven de belangen die met openbaarheid van de desbetreffende gegevens gediend zijn.

Vervolgens staat bij ieder individueel verzoek ter beoordeling of, en in hoeverre, er sprake is van bijzondere omstandigheden, die toekenning van het verzoek rechtvaardigen. Als criterium hanteert Argeweb dat toekenning kan zijn gerechtvaardigd als wordt aangetoond dat er sprake is van (a) een concreet en reel belang en (b) aangifte bij politie is gedaan, en/of (c) andere (voorzorgs)maatregelen zijn getroffen, zoals afscherming van de desbetreffende gegevens bij andere instanties of organisaties.

Een algemene, niet nader gespecificeerde of gefundeerde vrees voor ontvangst van spam, voor eventuele inbreuk op de privacy, of voor (de in beginsel altijd bestaande mogelijkheid van) mogelijke kwaadwillende is op zichzelf onvoldoende grond voor toekenning van een opt-out verzoek.


D
Dmitri is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.