Hoe gebruik ik .htaccess bij SoHosted

Als je gebruik wil maken van .htaccess, dan moet je een bestand met deze naam op de webruimte van je domein plaatsen. Je kunt hieronder lezen hoe je dat doet.

Inhoudsopgave

Een .htaccess bestand maken

  • Ga naar onze website.
  • Klik rechts bovenin op Inloggen en kies voor Mijn Account.
  • Vul je gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in en klik op Inloggen.
  • Klik op Mijn diensten.
  • Klik bij het domein dat je wil beheren op de Plesk-knop.
  • Klik op Bestandsbeheer.
  • Klik op bovenin het menu op de + knop en kies voor Bestand aanmaken.
  • Vul bij Bestandsnaam .htaccess in en klik op OK.

.htaccess gebruiken

Het .htaccess bestand doet zelf niets. Je kunt hier bijvoorbeeld regels in plaatsen die nodig zijn voor het activeren van permalinks in WordPress of regels die ervoor zorgen dat bezoekers van je website worden doorgestuurd. Om je een beetje op weg te helpen tref je hieronder voorbeelden van veel gebruikte .htaccess-regels.

WordPress permalinks

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

301-redirect http:// naar https://

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

301-redirect naar www (www .jouw-domeinnaam.nl)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} (?!^www\.)^(.+)$
RewriteRule ^ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301][L,R=301]

301-redirect van domein a naar b

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^jouw-domeinnaam.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jouw-domeinnaam.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://jouw-domeinnaam.nl/$1 [L,R=301,NC]

WordPress permalinks multisite

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

IP-adres blokkeren

Order allow,deny
deny from 1.2.3.4
allow from all

Toegang WordPress dashboard vanaf één IP-adres

Order deny,allow
Deny from all
Allow from 1.2.3.4

Gzip op Linux

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent

Gzip op Windows

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

Leverage browser caching

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
F
Fokke is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.